આ છે દુનિયાની કડવી સચ્ચાઈ….

20rs

આમાંથી કોઈ પણ એક ફોટાને વાંચશો તો એમ અનુભૂતિ થશે કે આ તો બિલકુલ મારા પણ લાગુ પડે છે. આને વાંચવાથી કઈ ફાયદો નહિ થાય પણ જીવનમાં જો ઉતારશો તો ચોક્કસ ફાયદો જ ફાયદો છે. તો વાંચો અણમોલ વાક્યો….

seva

prayer

Done-Logo

hungry

20rs

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


10,915 views
Tagged

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 × = 30

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>