આ આધુનિક જમાનામાં મારું બધું ખોવાયું!!

1436348545pic2

બાળપણનુ મારૂ “ફળિયુ” ખોવાયુ
અને
રમતો “હુ” એ મારુ “આંગણુ” ખોવાયુ
નથી છીપાતી તરસ “ફ્રીજ” ના પાણીથી
કેમકે
રસોડામાં રમતું એ “પાણીયારુ” ખોવાયુ
નથી રે આવતુ લુંછવા “આંસુ” આજ કોઈ
અને
મારી “મા” લૂંછતી એ આજ “ઓઢણુ” ખોવાયુ
થાકી જવાય છે થોડુ જ અંતર ચાલતા હવે
જયારે
કિલોમીટર દોડાવતુ એ મારુ “પૈડુ” ખોવાયુ
બત્રીસ ભાતના “ભોજન” કયા ભાવે છે હવે
જયારે
“ગોળ ઘીનુ” મારી “મા-બેની” નુ એ “ચુરમુ” ખોવાયુ
મારવા પડે છે દરેક દ્વારે “ટકોરા” હવે
કેમ કે
સીધો જાતો એ ખુલ્લુ હવે “બારણું” ખોવાયુ
નથી ભૂંસી શકતો હવે લખેલુ આ “કાગળ” નુ
અને
ત્યાં તો “દફ્તર” ની એ મારી “પેનને પાટીયું” ખોવાયુ
હજારો દોસ્તો છે “ફેસબુક” અને “વોટસએપ” મા
પણ
“લંગોટીયા યાર” સાથેનુ મારું આખે આખું “ગામડું” ખોવાયુ.

Comments

comments


5,518 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 × = 5