આવા Funny દ્રશ્યો બીજે ક્યાંય નહીં જોવા મળે, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

ભારતમાં તમે ગમે તે શહેર કે ગામમાં રહેતા હોવ, તમને તમારી આસપાસ મનોરંજન કરતી રમૂજી ઘટનાઓ બનતી ઘણીવાર જોવા મળતી હોય છે. આવી જ અમુક રમૂજી ઘટનાઓની તસવીરો અમે તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યાં છીએ. જે ફેસબુક સહિતની સોશિયલ સાઇટ્સ પર ઘણી શેર કરવામાં આવતી હોય છે. જેમકે બસ સ્ટેન્ડ પર બેસવાની સીટ હોય પરંતુ તેની બરાબર નીચે ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લુ હોય છે. ક્યારેક કોઇ ટ્રેનના દરવાજાને બદલે બારીમાંથી પ્રવેશતું જોવા મળે છે તો ક્યારેક કોઇ ટ્રેનની બારીમાં જ એ.સી. એવી રીતે લગાવેલું હોય છે. જેને જોઇને તમે હસી-હસીને લોટપોટ થઇ જશો.

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

 

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

Funny scenes to be found elsewhere, such as leaves, It Happens Only In India

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


20,024 views
Tagged

One thought on “આવા Funny દ્રશ્યો બીજે ક્યાંય નહીં જોવા મળે, It Happens Only In India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 5 = 10