આદું ઘણા રોગોને મટાડવા માટે ઉપયોગી

આદું ઘણા રોગોને મટાડવા માટે ઉપયોગી

  • ગળામાં ખરાશ થતાં આદુંના રસમાં મધ મિક્સ કરી ચાટવાથી ગળું ઠીક થઈ જાય છે.
  • કમર અને પીઠમાં દુ:ખાવા થતાં સોંઠનો પાઉડરને તેલમાં શેકી પીઠ અમે કમર પર માલિશ કરતા લાભ થાય છે.
  • ઉબકા થતાં આદું છીણીને તેના પર લીંબૂ નિચોવી અને તેના પર મીઠું છાંટી ચાવવાથી આરામ મળે છે.
  • અપચ થતાં એક ચમચી મધમાં આદુંનો રસ મિક્સ કરી પીવાથી રાહત થાય છે.
  • ક્યારે શરીરના કોઈ ભાગ પર ઘા  લગવાથી( લોહી ના નિકળે તો ) આદું વાટીને ગર્મ કરીને ઘા ના સ્થાને કપડાની મદદથી બાંધી દો. દુ:ખાવામાં આરામ મળશે.
  • કબજીયાત થતાં એક ટુકડો આદું એક મધ્યમ આકારનો કેરીનો પ્લ્પ અને  લીંબૂનો રસ નિચોવી એક પ્યાલામાં મીક્સ કરી પીવાથી આ શિકાયત દૂર થાય છે.
  • પેટમાં ગૈસની શિકાયત થતાં એક ચોથાઈ લીંબૂના રસમાં આદુંનો રસ મિક્સ કરી ચાટવાથી રાહત મળે છે.

આદું ઘણા રોગોને મટાડવા માટે ઉપયોગી

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


5,634 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 × = 42

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>